Our Team

Sri Lanka
Mrs. A. Kailasapillai (Chairperson)
Mr. Saravanan Neelakandan (Secretary)
Mr. S. Dhanabalaa
Miss Mala Sabaratnam
Mr. M. Thavayogarajah
Mr. Nihal Perera
Mr. V. Kandasamy
Miss Anushya Coomaraswamy
Alhaj A.A.M. Illiyas
Mr.Thamotharampillai Sanakan
Mr. Sellathamby Selvaruban
Mr. Kailas Aravinthan
United Kingdom
Mr. T. Sangaralingem (Chairman)
Mr. V. Gopal Sangarapillai
Mr. R. Hariharan
Mr. S. Sathananthan
Mr. S. Balasingam
Mr. K. S. Sreecumaar
Mr. N Shanmugathas
Mr. G Jothinath
Mr. Dushy Selvaratnam
Mr. Ratnam Uthayananthan
Mr. T.R.S. Mithiran
Prof. N.Sreeharan
USA
Mr. Ponnudurai Gunarajasingham (President)
Mr. Suresh Sivasithamparam (Secretary)
Mr. Kailas Aravinthan (Treasurer)
Mr. Anandan Navanandan
Mr. Thiru Satchi
Mr. Raj Bharathan
Mr. Mano Shan
Australia
Mr. M. Thayanithy
Dr. Kumbesan Sandrasegaran
Dr. J. Jeyamohan
Mrs. Sarmini Storer
Mr. Umapalan Kanagasabai
Mr. S. Sivakumar
Mr. G. Upendran
Mr. T. Gangatharan